Gravid med lupus?

2

Du skal ikke lenger tilbake enn for 10-15 år siden, før man som kvinne med diagnosen lupus, ble frarådet å få barn. Dette har man nå gått bort fra.

Lupus, eller SLE (Systemisk Lupus Erythematosus) er en svært alvorlig og sterkt invidaliserende, autoimmun sykdom. For 10-15 år siden ble det ansett som for risikofylt og farlig å bli gravid så lenge du har denne diagnosen. Dette har man nå gått bort fra.

– Så lenge du har en sykdom som er rolig og som har vært rolig det siste halve året, og du planlegger svangerskapet godt i forhold til medisinbruk, er det ingen problemer å satse på en graviditet, forteller likeperson og sekretær for Hordaland Lupusgruppe, Anne-Britt Eide.

Mange lupus-medisiner må ikke kombineres med svangerskap

Det er viktig å planlegge svangerskapet godt med tanke på medisiner du kan bruke, om du har behov for medikamenter overhodet.

– Det er mange medisiner som absolutt ikke kan brukes en viss tid i forkant av et svangerskap, og også under graviditeten ettersom det kan gi skader hos fosteret, forteller Eide.

Behandling med metotreksat og cyklofosfamid må være avsluttet 3 – 6 måneder før befruktning på grunn av medikamentenes skadelige virkninger på fosteret. Behandling med azatioprin og ciklosporin kan fortsettes hvis det foreligger en klar indikasjon, men ciklosporin øker risikoen for høyt blodtrykk i svangerskapet. Hydroksyklorokin er et effektivt og sikkert immunhemmende medikament under svangerskap og amming om dosen ikke er for høy.

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Økt risiko

Selv om svangerskap ikke nødvendigvis er «fyfy» for kvinner med SLE, er det likevel noe økt risiko for komplikasjoner.

– Det er derfor viktig å være nøye med hyppige oppfølginger både hos revmatolog og hos gynekolog eller fødselslege, og av og til også indremedisiner. Spesielt dersom du tidligere har hatt angrep på nyrene, sier Eide.

Ved SLE har du også noe økt risiko for spontanabort, særlig dersom man har aktiv sykdom, og har antifosfolipid antistoffer i blodet – som igjen gjør at man har økt risiko for blodpropp. Dette kan føre til blodpropper i morkaken, som da igjen vil kunne føre til abort.

– Dette kan du motvirke ved å behandle med blodfortynnende medisiner, forteller Eide.

Det vil også være økt risiko for sykdomsoppbluss, prematur fødsel, lav fødselsvekt, svangerskapsforgiftning, dårlig morkakefunksjon og dødfødsel.

– Jo roligere sykdommen er i forkant av et svangerskap, jo lavere risiko medfører det. Selv om det er økt risiko for komplikasjoner ved lupus og svangerskap, betyr ikke det at alle med lupus får det. Mange går gjennom elt komplikasjonsfrie svangerskap, sier Eide.

Share.

About Author

2 kommentarer

  1. Pingback: Portefølje | Frilansjournalist Lizbeth Osnes

  2. Pingback: Mine seneste artikler - Lizbeth Osnes

Leave A Reply